Những mặt hàng nào đủ điều kiện cho chính sách hoàn trả của chúng tôi?

  • APOGroup luôn mong muốn đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi sẽ nhận được những sản phẩm tốt nhất cho nhu cầu của họ. Đây là lý do tại sao các gói, mặt trước, bao và tóc giả của chúng tôi phải trải qua các quy trình QC chuyên sâu để đến được với bạn.
  • Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với sản phẩm của chúng tôi và các yêu cầu xác nhận là hợp lệ, sản phẩm sẽ được gửi lại cho chúng tôi để hoàn trả đầy đủ. Chỉ những mặt hàng chưa được đụng đến và chưa sử dụng mới đủ điều kiện để trả lại và có thể nhận được tiền hoàn lại. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể chấp nhận trả lại hoặc trao đổi đối với tóc nối và tóc giả đã được sử dụng / bôi hoặc rửa.
  • Tóc không được thay đổi theo bất kỳ cách nào. Nếu tóc đã được cắt, nhuộm màu hoặc cài tóc, chúng tôi sẽ không thể hoàn lại tiền cho bạn. Điều này cũng áp dụng cho ren của các dòng sản phẩm của chúng tôi. Nếu ren đã bị cắt hoặc thay đổi, chúng tôi không thể xử lý hoàn lại tiền.
  • Khung thời gian để bạn yêu cầu trả lại / đổi hàng sẽ là 14 ngày sau khi bạn nhận được sản phẩm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 14 ngày sau khi bạn nhận được đơn đặt hàng. 

Ai sẽ trả chi phí vận chuyển bổ sung?

  • Tất cả các chi phí vận chuyển tóc bổ sung phát sinh khi khách hàng yêu cầu hoàn lại tiền sẽ do khách hàng thanh toán.

Quy trình hoàn tiền sẽ hoạt động như thế nào?

  • Dựa trên yêu cầu trả lại là gì, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi bằng chứng hình ảnh để làm rõ thêm các vấn đề và đánh giá tình hình. 
  • APOGroup cung cấp các sản phẩm bảo trì miễn phí nếu chúng tôi phát hiện ra rằng vấn đề có thể được giải quyết thông qua việc sử dụng các sản phẩm bảo trì.
  • Trong trường hợp vấn đề không thể được giải quyết thông qua việc sử dụng sản phẩm, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gửi lại tóc cho chúng tôi. Sau khi chúng tôi nhận được các sản phẩm tại văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xác định xem giao dịch mua của bạn có thể được hoàn lại hoặc đổi hàng hay không.