Dịch vụ của chúng tôi

Trong gần 3 thập kỷ sản xuất tóc nối và tóc giả cho các thương hiệu quốc tế lớn, APOGROUP với nhà máy hiện đại và bằng sáng chế gia công, đã tự hào hoàn thành hàng trăm nghìn đơn đặt hàng OEM & ODM Đảm bảo 100% chất lượng tóc cao cấp.

Apogroup-Factory-OEM-ODM-3-resized

Sản xuất OEM

 • Sản xuất tóc nối và tóc giả của riêng bạn
 • 100% Tóc Người Thật – Không tóc Nhựa, lông động vật
 • Tất cả ở mức giá cạnh tranh nhất
Apogroup-Factory-OEM-ODM-2-resized

Nhãn hiệu riêng ODM

 • Thiết kế nhãn hiệu của riêng bạn
 • Thiết kế nhãn hiệu tóc nối và tóc giả của riêng bạn
 • Phát triển nhãn hiệu tóc nối và tóc giả của riêng bạn
 • Kiểm tra nhãn hiệu tóc nối và tóc giả của riêng bạn
 • Chế tạo nhãn hiệu tóc nối và tóc giả của riêng bạn
 • Thiết kế bao bì nhãn của riêng bạn
 • Chế tạo bao bì nhãn của riêng bạn
 • 100% Tóc Người Thật – Không tóc Nhựa, lông động vật
 • Tất cả ở mức giá cạnh tranh nhất
Apogroup-Factory-OEM-ODM-1-resized

Thiết kế ODM

 • Thiết kế nhãn hiệu tóc nối và tóc giả của riêng bạn
 • Phát triển nhãn hiệu tóc nối và tóc giả của riêng bạn
 • Kiểm tra nhãn hiệu tóc nối và tóc giả của riêng bạn
 • Chế tạo nhãn hiệu tóc nối và tóc giả của riêng bạn
 • 100% Tóc Người Thật – Không tóc Nhựa, lông động vật
 • Tất cả ở mức giá cạnh tranh nhất